سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

بازدید تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3987
پست آخر کانال[یا هر پستی] 👁‍🗨
650
500 / 300000
3989
بازدید 2 پست اخر 👁‍🗨
1170
500 / 250000
3992
بازدید 3 پست اخر 👁‍🗨
1690
500 / 250000
3993
بازدید 4 پست اخر 👁‍🗨
2080
500 / 250000
3994
بازدید 5⃣ پست اخر 👁‍🗨
2600
500 / 250000
3995
بازدید 6 پست اخر 👁‍🗨
3120
500 / 250000
3996
بازدید 7 پست اخر 👁‍🗨
3640
500 / 250000
3999
بازدید 8 پست اخر 👁‍🗨
4160
500 / 250000
4003
بازدید 9 پست اخر 👁‍🗨
4680
500 / 250000
4004
بازدید 🔟 پست اخر 👁‍🗨
5200
500 / 250000
4006
بازدید 11 پست اخر 👁‍🗨
5720
500 / 250000
4009
بازدید 12 پست اخر 👁‍🗨
6240
500 / 250000
4017
بازدید 13 پست اخر 👁‍🗨
6760
500 / 250000
4023
بازدید 14 پست اخر 👁‍🗨
7280
500 / 250000
4024
بازدید 5⃣1⃣ پست اخر 👁‍🗨
7800
500 / 250000
4026
بازدید 16 پست اخر 👁‍🗨
8320
500 / 250000
4029
بازدید 17 پست اخر 👁‍🗨
8840
500 / 250000
4033
بازدید 18 پست اخر 👁‍🗨
9360
500 / 250000
4040
بازدید 19 پست اخر 👁‍🗨
9880
500 / 250000
4043
بازدید 0⃣2⃣ پست اخر 👁‍🗨
10400
500 / 250000
4053
بازدید 25 پست اخر 🦄
11700
500 / 250000
4057
بازدید 30 پست اخر 🦄
13000
500 / 250000
4061
بازدید 35 پست اخر 🦄
14300
500 / 250000
4068
بازدید 40 پست اخر 🦄
15600
500 / 250000
4072
بازدید 45 پست اخر 🦄
16900
500 / 250000
4073
بازدید 50 پست اخر 🦄
18200
500 / 250000
4086
بازدید 60 پست اخر 🦄
26000
500 / 250000
4091
بازدید 70 پست اخر 🦄
39000
500 / 250000
4095
بازدید 80 پست اخر 🦄
52000
500 / 250000
4098
بازدید 90 پست اخر 🦄
65000
500 / 250000
4101
بازدید 100 پست اخر 🦄
78000
500 / 250000

ویو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3988
ویو پست 👀
910
1000 / 900000
3991
ویو IGTV 📺
1560
1000 / 1000000
3990
ویو پست ایمپرشن
1560
500 / 2000000
4007
ویو استوری 👁‍🗨
5850
100 / 70000
4016
سیو‌ پست | Save Post《میره اکسپلور 👌》
6500
100 / 14000
4090
شیر‌ پست | Share Post《میره اکسپلور 👌》
32500
50 / 30000
4118
رای و نظرسنجی استوری 📌
390000
1 / 1000

لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3997
لایک اقتصادی 💰 [ قیمت همکار👌 ]
3640
500 / 30000
3998
لایک اقتصادی 💰 [ قیمت همکار👌 ]
3640
500 / 30000
4001
لایک 🇮🇷 VIP اینستاگرام [ سرعت متوسط ارزان 💎 ]
4550
500 / 40000
4002
لایک 🇮🇷 VIP اینستاگرام [ سرعت متوسط ارزان 💎 ]
4550
500 / 40000
4011
لایک IGTV 📺 [ ارزان 😉 ]
6370
200 / 30000
4012
لایک IGTV 📺 [ ارزان 😉 ]
6370
200 / 30000
4020
لایک ایرانی 🇮🇷 ➕ هدیه 🎁 ➕ ظرفیت بالا
7150
300 / 14000
4021
لایک ایرانی 🇮🇷 ➕ هدیه 🎁 ➕ ظرفیت بالا
7150
300 / 14000
4027
لایک 🇮🇷 سرعت‌بالا/ظرفیت‌بالا [ فوق‌ارزان 🌟 ]
8450
500 / 200000
4028
لایک 🇮🇷 سرعت‌بالا/ظرفیت‌بالا [ فوق‌ارزان 🌟 ]
8450
500 / 200000
4037
لایک IGTV 📺 [ پیشنهادی 💯 ]
9750
500 / 50000
4039
لایک IGTV 📺 [ پیشنهادی 💯 ]
9750
500 / 50000
4036
لایک میکس 🇦🇪🇮🇷 ( ایرانی‌عربی)
9750
500 / 50000
4038
لایک میکس 🇦🇪🇮🇷 ( ایرانی‌عربی)
9750
500 / 50000
4044
لایک ایرانی 🇮🇷 [ فوق کیفیت 💯 ]
10400
100 / 50000
4045
لایک ایرانی 🇮🇷 [ فوق کیفیت 💯 ]
10400
100 / 50000
4058
لایک ❌ بدون ریزش ❌ ( فوق‌کیفیت )
13000
300 / 50000
4059
لایک ❌ بدون ریزش ❌ ( فوق‌کیفیت )
13000
300 / 50000
4062
لایک پروفایلدار ایرانــــ🇮🇷ــــی [ پیشنهاد سردبیر ]
15470
200 / 30000
4063
لایک پروفایلدار ایرانــــ🇮🇷ــــی [ پیشنهاد سردبیر ]
15470
200 / 30000
4074
لایک واقعی ⚠️ 《 میری تو اکسپلور 》
18200
200 / 30000
4077
لایک واقعی ⚠️ 《 میری تو اکسپلور 》
18200
200 / 30000
4079
لایک IGTV 📺 [ فول‌ایرانی🇮🇷 واقعی⭐️ ]
19500
200 / 100000
4080
لایک IGTV 📺 [ فول‌ایرانی🇮🇷 واقعی⭐️ ]
19500
200 / 100000

کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4000
ممبر ارزان قیمت 🚀 [ ویـــــــــــــــژه ]
4550
1000 / 10000
4010
اجباری [ هیدن ] کانالا زیر k💯
6370
1000 / 40000
4015
ممبر فیک 🤖 کانال [ کانالا ⬇️ کمتر از 💯 کا ]
6500
500 / 30000
4019
اجباری [ هیدن ] کانالا بین 100k تا 200k
7150
500 / 30000
4030
اجباری [ هیدن ] ریزش کم (پنل 1)
8970
1000 / 50000
4035
ممبر فیک 🤖 کانال [ کانالا زیر ⬇️ 300 کا ]
9750
1000 / 50000
4041
اجباری [ هیدن ] ریزش کم (پنل 2)
10270
500 / 50000
4048
اجباری کانال [ ظرفیت NEW 100k⚡️ ]
11050
1000 / 100000
4051
اجباری [ عادی ] ویودار
11700
1000 / 50000
4052
بسیار‌ کم ریزش 〽️ [ ممبر کانال ]
11700
1000 / 50000
4050
ممبر قفلی کانال 🔐 [ ریزش صفر ]
11700
500 / 150000
4066
اجباری [ هیدن ] ظرفیت بالا 🚀
15600
1000 / 100000
4067
ممبر ریـــــــــــــــــــزش صفر ⚠️
15600
1000 / 50000
4065
ممبر فیک 🤖 کانال [ کانالا بزرگ زیر 1 میلیون ]
15600
1000 / 50000
4064
ممبر فیک 🤖 کانال [ کانالای خارجی🇹🇩 ]
15600
500 / 50000
4078
ممبر نیترو کانال 👀 [ بازدید بالا ]
19500
1000 / 50000
4082
ممبر فیک 🤖 کانال [ کانالای خارجی+300k🇹🇩 ]
23400
500 / 50000
4085
اجباری [ فوق کیفیت ] 🎖
26000
1000 / 50000
4089
ممبر گُــــــــ🏆ـــــــلد کانال [ کیفیت پاپ⭐️ ]
32500
1000 / 50000
4103
اختیاری [ پاپ آپ مختلط ]
104000
1000 / 10000
4110
اختیاری [ پاپ آپ بانوان 💃 ]
143000
1000 / 10000
4117
اسپانسری پروکسی 💯 [ جذب اختیاری ]
325000
1000 / 5000
4121
تبلیغات گسترده 🚀 [ جذب اختیاری ]
1560000
1000 / 10000
4123
تبلیغات نیتیو 🇮🇷🎖 [ جذب اختیاری ]
3250000
1000 / 5000

ویو اپارات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4005
ویــــــــــــو VIP فوق ارزون 😍 [ انحصاری ]
5200
300 / 40000
4047
ویـــــــــ👀ــــــــــو ( بازدید ) آپارات
11050
1000 / 100000

گروه تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4008
ممبر ViP گروه [ ظرفیت 80k ‼️ ]
5850
1000 / 80000
4013
واقعی گروه [ ادلیست ]
6500
1000 / 50000
4014
واقعی گروه ‌های زیر K💯
6500
500 / 10000
4018
فیک [ گروه‌های زیر⬇️ 💯 کا ]
7150
500 / 20000
4025
هیدن گروه [ ریزش کم ]
7800
500 / 20000
4032
ممبر گروه [ با لینک‌ خصوصی 😉 ]
9100
1000 / 30000
4034
فیک [ گروه‌های بالای⬆️ 💯 کا ]
9750
500 / 20000
4049
واقعی گروه [ بسیار کم ریزش🎖 ]
11700
1000 / 20000
4055
ربات مدیریت گروه [ فول امکانات ]
13000
1000 / 10000
4056
واقعی اجباری🚀 [ چت کن گروه ]
13000
1000 / 15000
4076
ممبر باکیفیت‌ خارجی🇹🇩 [ گروه زیر 100k ]
18200
500 / 25000
4075
ممبر ریزش 🅾 صفر 🅾 گروه
18200
500 / 30000
4087
ممبر باکیفیت‌ خارجی🇹🇩 [ ظرفیت‌بالا👌 ]
26000
1000 / 50000
4094
انتقال گروه به گروه [ ایرانی 🇮🇷 ]
52000
500 / 20000
4099
ربات تبچی 🤖 [ تبلیغ‌دائمی ]
78000
1000 / 1000
4116
انتقال گروه به گروه [ خارجی 🇱🇷 ]
234000
500 / 5000
4119
پروکسی 🏆 [ باکیفیت‌ترین تبلیغ گروه ]
585000
1000 / 3000

فالور اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4022
فالوور اقتصادی 🤠 [ سرعت‌‌متوسط ]
7150
500 / 15000
4031
فالوور فیک توربو ☄ [ فوق ارزان - اختصاصی ]
8970
500 / 15000
4042
فالوور ـــ⚡️ـنیتروــ⚡️ـــ 《 هدیه‌دار 》
10270
500 / 30000
4046
فالوور میـکـس ♨️ ( پرطرفدار ✌️ )
11050
500 / 50000
4054
فالوور VIP [ کم‌ریزش✔️ + هدیه 🎁 ]
12350
500 / 50000
4060
فالوور اسپیـــ🚀ـــد ( پیشنهادی 💯 سردبیر )
14170
500 / 100000
4069
فالوور اختصاصی🎯 [ عدم‌رضایت = برگشت‌وجه 👌 ]
15600
300 / 20000
4070
فالوور فیک خارجی❗️ [ اقتصادی💰 ]
16250
500 / 60000
4081
فوق کیفیت 🇮🇷 VIP [ ایرانی کم‌ریزش + هدیه 🎁 ]
20670
500 / 150000
4084
فالوور فیک گُلد🥇 70٪ هدیه [فوق کیفیت🇮🇷🌟]
25350
500 / 50000
4092
فالوور قُفلــــــ🔒ـــــی [ ریزش‌صفر‼️ ]
39000
500 / 70000
4093
فالوور 80 درصد خانم 💃 [ باکیفیت New ]
45500
1000 / 6000
4097
فالوور بسیار باکیفیت🇮🇷🔥 [...سرعت‌طبیعی 🚀...]
58500
100 / 30000
4096
فالوور ٪100 فقط خانم 💃 [ باکیفیت New ]
58500
500 / 50000
4100
فالوور واقعی ویژه 💎 [ ارزان قیمت ]
78000
500 / 35000
4104
فالوور واقعی طلایی 🇮🇷 [ پاپ اپ ویژه ☄ ]
104000
1000 / 25000
4106
✅ فالوور‌ ریزش‌ صفر‌ ‌(تضمینی 〽️💯)
115700
500 / 100000
4108
فالوور باکیفیت ایرانی 🇮🇷 [ اجباری اینستا ]
123500
1000 / 20000
4113
فالوور واقعی 🎖 [ جذب اجباری اعضا ]
195000
500 / 20000
4115
فالوور فقط آقا 🧔 [ باکیفیت New ]
219700
200 / 100000
4120
فالوور واقعی 🎖 [ فوق‌کیفیت پاپ‌اپ ]
780000
1000 / 20000
4122
فالوور واقعی 🚀 [ گسترده فوق کیفیت ]
1950000
3000 / 30000

لایک اپارات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4071
لایک VIP آپارات [ فوق ارزون ] + هدیه 💕
16770
100 / 2000
4088
لایــــــــــ👌ـــــــــک آپارات
30550
500 / 100000

فالوور اپارات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4083
دنبال‌کننده آپارات [ سرویس 1⃣ ]
24050
200 / 4000
4107
دنبال‌کننده آپارات [ سرویس 2⃣ ]
118950
1000 / 100000

کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4102
کامنت پست [ تعریف تمجید] 👏🌟🎊
78000
5 / 10000
4111
کامنت پست [ دلخواه ، شما تعیین کنید✅ ]
156000
5 / 1000
4124
کامنت با اکانت‌های تیک‌آبی 😳👌❤️
94900000
1 / 20

واتس اپ

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4105
ممبر واتس‌آپ #واقعی مختلط 👭
104000
50 / 257
4109
ممبر واتس‌آپ #واقعی آقا 🤠
130000
50 / 257
4112
ممبر واتس‌آپ #واقعی خانم 🧚‍♀
156000
50 / 257
4114
اد گروه به گروه واتس‌آپ 😋 ( پُرطرفدار )
195000
50 / 257