سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

🤥 فیک کانال

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5005
فیک 🤖 کانال || کانالا زیر ⬇️ 💯 کا [ FAKE ]
6500
1000 / 50000
5006
فیک 🤖 کانال || کانالا زیر ⬇️ 300 کا [ FAKE ]
9750
1000 / 100000
5007
ممبر فقط 🧚‍♀ خانوم 🧚‍♀
13000
1000 / 10000
5010
ممبر ریـــــــــــــــــــزش صفر ⚠️ ● کانال زیر 200k ●
13650
500 / 100000
5008
فیک 🤖 کانال || کانالا زیر ⬇️ 1 میلیون [ FAKE ]
15600
1000 / 100000
5009
ممبر فیک 🤖 کانال [ اروپا 🇹🇩 کانالای زیر 300k ]
15600
500 / 20000
5011
ممبر ریـــــــــــــــــــزش صفر ⚠️ ● کانال زیر 500k ●
16250
500 / 100000
5012
《🇺🇸《🅾 فیک ریزش صفر 🅾》🇹🇩》
16900
500 / 100000
5013
ممبر فیک 🤖 کانال [ اروپا 🇹🇩 کانالای زیر 300k ] (ظرفیت New)
20800
1000 / 40000
5015
ممبر ریـــــــــــــــــــزش صفر ⚠️ ● کانال زیر 1M ●
21450
500 / 100000
5014
ممبر فیک 🤖 کانال [ اروپا 🇹🇩 کانالای بالای 300k+ ]
23400
500 / 50000
5016
ممبر کانال "ریخت پولشو پس بگیر" ‼️
28600
1000 / 70000

🤐 اجباری کانال [واقعی]

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5017
ممبر ارزان قیمت 🚀 [ ویـــــــــــــــژه ]
4550
1000 / 5000
5018
ممبر کانال [ اقتصادی ]🚦 || کانالا زیر 💯 کا
6370
1000 / 100000
5019
ممبر کانال [ اقتصادی ]🚦 || کانالا 100k تا 200k
7150
1000 / 80000
5020
ممبر کانال [ اقتصادی ]🚦 || کانالا 200k تا 300k
8450
1000 / 80000
5021
⛳️ اجباری [ هیدن ] || کانال ⬇️ زیر 100k
8970
1000 / 80000
5022
⛳️ اجباری [ هیدن ] || کانال ⬇️ زیر 200k
10270
1000 / 80000
5023
ممبر کانال [ اقتصادی ]🚦 || کانالا 300k تا 400k
11050
1000 / 60000
5030
ممبر قفلی‌ کانال||زیر200k 🔐 [ خروج‌اعضا‌محدود‌میشه ]
11570
500 / 150000
5024
⛳️ اجباری [ هیدن ] || کانال ⬇️ زیر 300k
11570
1000 / 80000
5025
اجباری [ عادی ] ویودار 👁||زیر200k
11700
1000 / 100000
5028
بسیار‌ کم ریزش 〽️ [ ممبر کانال ] زیر 200k
12350
1000 / 150000
5026
ممبر کانال [ اقتصادی ]🚦 || کانالا 400k تا 500k
12350
1000 / 60000
5027
★ پنل (1) کمکی ★ اجباری کانال《کانالای زیر 300k》
12350
1000 / 300000
5029
⛳️ اجباری [ هیدن ] || کانال ⬇️ زیر 400k
12870
1000 / 80000
5031
ممبر کانال [ اقتصادی ]🚦 || کانالا 500k تا 1M
13650
1000 / 60000
5032
⛳️ اجباری [ هیدن ] || کانال ⬇️ زیر 500k
14170
1000 / 80000
5035
ممبر نیترو کانال 👀 ➕ بازدید ایرانی 🇮🇷
14300
1000 / 100000
5033
★ پنل (2) کمکی ★ اجباری کانال《کانالای زیر 500》
14950
1000 / 200000
5034
⛳️ اجباری [ هیدن ] || کانال ⬇️ زیر 1M
15470
1000 / 80000
5037
اجباری [ عادی ] ویودار👁|| زیر500k
15600
1000 / 100000
5036
ممبر بازدید دائم 👁 [ NEW 〽️] کانالا زیر 500k
15600
1000 / 200000
5038
بسیار‌ کم ریزش 〽️ [ ممبر کانال ] زیر 500k
16250
1000 / 15000
5039
★ پنل (3) کمکی ★ اجباری کانال《کانالای زیر 1M》
17550
1000 / 200000
5041
ممبر قفلی‌ کانال||بالای200k 🔐 [ خروج‌اعضا‌محدود‌میشه ]
18200
1000 / 100000
5040
اجباری [ عادی ] ویودار👁|| زیر1M
19500
1000 / 100000
5042
بسیار‌ کم ریزش 〽️ [ ممبر کانال ] زیر 1M
20150
1000 / 150000
5043
ممبر بازدید دائم 👁 [ NEW 〽️] ظرفیت‌بالا 🚀
20800
1000 / 200000
5044
ممبر فروشگاهی کانال [ 90% فعال 🎖]
23400
1000 / 150000
5045
Ⓜ️ میلیونی Ⓜ️ اجباری [ هیدن ] ظرفیت بالا 🚀
23400
1000 / 250000
5046
اجباری [ فوق کیفیت ] 🎖
26000
1000 / 100000
5047
Ⓜ️ میلیونی Ⓜ️ اجباری [ هیدن ] ظرفیت بالا 🚀 [ کمکی ]
28600
1000 / 200000
5048
ممبر گُــــــــ🏆ـــــــلد کانال [ بهترین اجباری جهان ⭐️ ]
32500
1000 / 80000

😍 اختیاری کانال [واقعی]

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5049
اختیاری [ پاپ آپ مختلط ]
52000
1000 / 10000
5050
اختیاری [ پاپ آپ بانوان 💃 ]
65000
1000 / 10000
5051
ممبر آپلودر 💯 [ کیفیت پاپ‌اپ قدیم ]
91000
1000 / 50000
5052
🟣 نوع اول1⃣ 🟣 اسپانسری پروکسی 💯 [ اختیاری و واقعی ]
325000
1 / 10000
5053
🟣 نوع دوم2⃣ 🟣 اسپانسری پروکسی 💯 [ اختیاری و واقعی ]
455000
1 / 10000
5054
🟣 نوع سوم3⃣ 🟣 اسپانسری پروکسی 💯 [ اختیاری و واقعی ]
715000
1 / 10000
5055
🟣 نوع‌چهارم4⃣ 🟣 اسپانسری پروکسی 💯 [ اختیاری و واقعی ]
975000
1 / 10000
5056
🟣 نوع پنجم5⃣ 🟣 اسپانسری پروکسی 💯 [ اختیاری و واقعی ]
1235000
1 / 10000
5057
تبلیغات گسترده 🚀 [ 300k بازدید پست آزاد ]
1560000
1 / 1000
5058
تبلیغات گسترده 🚀 [ 400k بازدید پست آزاد ]
1885000
1 / 1000
5059
تبلیغات گسترده 🚀 [ 500k بازدید پست آزاد ]
2145000
1 / 1000
5060
🟡 نوع اول SUPPER 🟡 اسپانسری پروکسی 💯
2340000
1 / 10000
5061
تبلیغات گسترده 🚀 [ 600k بازدید پست آزاد ]
2535000
1 / 1000
5062
تبلیغات نیتیو 🇮🇷🎖 [ جذب اختیاری ]
3250000
1 / 1000
5063
🟡 نوع دوم SUPPER 🟡 اسپانسری پروکسی 💯
3250000
1 / 10000
5064
تبلیغات گسترده 🚀 [ 1 میلیون بازدید پست آزاد ]
4160000
1 / 1000
5065
پروکسی شبانه 🌠 نوع 7️⃣
4745000
1 / 100000
5066
پروکسی شبانه 🌠 نوع 8️⃣
10140000
1 / 10000

😍 اختیاری گروه [واقعی]

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5067
ممبر آپلودر 💯 [ اعضای کاملا فعال گروه ] NEW⚡️
91000
1000 / 50000
5068
پروکسی 🏆 [ باکیفیت‌ترین تبلیغ گروه ]
585000
50 / 1000

🤐 اجباری گروه [واقعی]

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5069
《 ممبر گروه ‌های زیر 💯 کا 》اقتصادی1⃣
6500
500 / 80000
5070
《 ممبر گروه ‌های زیر 💯💯 کا 》اقتصادی 2⃣
7800
500 / 80000
5071
[ چت‌کن 🕺💃 ] کیفیت‌بالا 🇮🇷 NEW ⚡️
10400
1000 / 200000
5072
ممبر اختصاصی 🎯 [ عدم رضایت = برگشت‌وجه 👌 ]
11700
1000 / 120000
5073
ممبر اجباری [ با لینک‌ عمومی 😉 ] ظرفیت‌بالا 🚀
13000
1000 / 50000
5074
واقعی گروه [ بسیار کم ریزش🎖 ]
14300
1000 / 70000
5075
ممبر اجباری [ با لینک‌ خصوصی 😉 ]
15600
1000 / 10000
5076
ممبر فروشگاهی 🛍 مختلط [ واقعی 👫 ]
19500
1000 / 45000
5077
ممبر فروشگاهی 🛍 آقا [ واقعی 🤠 ]
26000
1000 / 35000
5078
انتقال گروه به گروه [ ایرانی 🇮🇷 ]
52000
1000 / 50000
5080
انتقال گروه به گروه 🇮🇷 [ گروه خصوصی 😎]
78000
1000 / 30000
5079
ممبر فروشگاهی 🛍 خانم [ واقعی🧍‍♀ ]
78000
1000 / 10000
5081
انتقال گروه به گروه [ ایرانی 🇮🇷 ] 《 بالای 100k 》
104000
1000 / 100000
5082
انتقال گروه به گروه 🇮🇷 [ گروه خصوصی 😎] 《 بالای 100k 》
130000
1000 / 30000
5083
انتقال گروه به گروه [ خارجی 🇱🇷 ]
234000
1000 / 20000

🤥 فیک گروه

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5084
فیک [ گروه‌های زیر⬇️ 💯 کا ]
7150
500 / 30000
5085
فیک [ گروه‌های بالای⬆️ 💯 کا ]
9750
500 / 50000
5086
فیک [ ظرفیت بالا 🚀]
11700
1000 / 200000
5087
ممبر باکیفیت‌ خارجی🇹🇩 [ گروه زیر 100k ]
13000
500 / 100000
5089
ممبر ریزش 🅾 صفر 🅾 گروه
13000
1000 / 80000
5088
ممبر فقط 🧚‍♀ خانوم 🧚‍♀
14300
1000 / 10000
5090
ممبر باکیفیت‌ خارجی🇹🇩 [ ظرفیت‌بالا👌 ]
18200
500 / 100000
5091
ممبر گروه "ریخت پولشو پس بگیر" ‼️
31200
1000 / 70000

🤖 ربات ها

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5092
ربات مدیریت گروه [ فول امکانات ]
13000
1 / 100
5094
تبلیغ انبوه [ ربات چتر ☔️ ] New ⚡️
71500
1 / 10000
5093
ربات تبچی 🤖 [ تبلیغ‌دائمی ]
71500
1 / 10000

⚠️ خدمات انحصاری

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5095
استخراج آیدی‌های اعضای گروه [ NEW⚡️ ]
32500
50 / 15000
5096
پکیج افزایش 🛰 سرعت اینترنت 🛰 •NEW•
32500
1 / 1000

👍 لایک و نظرسنجی 👍

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5097
لایک👍 رای ✌️🏽 نظرسنجی ✍🏻 | New⚡️
45500
1 / 50000
5098
✏️.. کامنت‌دلبخواه [برای پست‌ها‌ کانال]
208000
1 / 1000
5099
😠👎➖ری‌اکشن➕ 😍👍 [ کانال خصوصی ]
390000
1 / 1000
5101
لایک👍 رای ✌️🏽 نظرسنجی ✍🏻 | New⚡️ [ جوین لازم ]
650000
1 / 5000
5100
😠👎➖ری‌اکشن➕ 😍👍 گروه
650000
1 / 1000

🤥 فالوور فیک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5102
فالوور اقتصادی 🤠 [ سرعت‌‌متوسط ]
9230
200 / 50000
5103
فالوور فیک توربو ☄ [ فوق ارزان - اختصاصی ]
11440
500 / 60000
5104
فالوور ـــ⚡️ـنیتروــ⚡️ـــ 《 هدیه‌دار 》
11830
500 / 80000
5105
فالوور میـکـس ♨️ ( پرطرفدار ✌️ )
12350
500 / 100000
5106
فالوور VIP [ کم‌ریزش✔️ + هدیه 🎁 ]
12870
500 / 150000
5107
فالوور فیک خارجی❗️ [ اقتصادی💰 ]
13650
50 / 150000
5108
فالوور اسپیـــ🚀ـــد ( پیشنهادی 💯 سردبیر )
14170
500 / 250000
5109
فالوور اختصاصی🎯 [ عدم‌رضایت = برگشت‌وجه 👌 ]
15600
300 / 80000
5110
فالوور آسیایی 🇮🇷 خانم 🧚‍♀ [ تا 80% خانم ] NEW⚡️
16900
50 / 200000
5111
فالوور استارت آنی 💎 [ کیفیت‌بالا 🇮🇷 ]
19500
100 / 50000
5112
فوق کیفیت 🇮🇷 VIP [ ایرانی کم‌ریزش + هدیه 🎁 ]
24570
500 / 150000
5113
فالوور فیک گُلد🥇 70٪ هدیه [فوق کیفیت🇮🇷🌟]
27950
500 / 100000
5114
فالوور قُفلــــــ🔒ـــــی [ ریزش‌صفر‼️ ]
32500
200 / 150000
5115
✅ فالوور‌ ریزش‌ صفر‌ ‌(تضمینی 〽️💯)
39000
1000 / 100000
5116
فالوور 80 درصد خانم 💃 [ باکیفیت New ]
45500
1000 / 10000
5117
فالوور ٪100 فقط خانم 💃 [ باکیفیت New ]
58500
1000 / 50000
5118
فالوور فقط آقا 🧔 [ باکیفیت New ]
219700
500 / 100000

🤐 فالوور اجباری [واقعی]

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5119
فالوور آلفـــــــــــــــا 🎀 《 لایک‌خور 💫》
58500
1000 / 50000
5120
فالوور بسیار باکیفیت🇮🇷🔥 [...سرعت‌طبیعی 🚀...]
65000
100 / 100000
5121
فالوور واقعی ویژه 💎 [ ارزان قیمت ]
71500
300 / 90000
5122
فالوور واقعی طلایی 🇮🇷 [ اجباری‌پاپ ویژه ☄ ]
78000
1000 / 50000
5123
فالوور باکیفیت ایرانی 🇮🇷 [ اجباری اینستا ]
97500
500 / 70000
5124
فالوور واقعی 🎖 [ جذب اجباری اعضا ]
123500
1000 / 150000

😍 فالوور اختیاری [واقعی]

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5125
پلن1 🅰 | فالوور واقعی 🏆 [ فوق‌کیفیت پاپ‌اپ ]
416000
1 / 100000
5126
پلن2 🅱 | فالوور واقعی 🏆 [ فوق‌کیفیت پاپ‌اپ ]
481000
1 / 10000
5127
پلن 🆎 | فالوور واقعی 🏆 [ فوق‌کیفیت پاپ‌اپ ]
715000
1 / 100000
5128
پلن 🅰 SuperPup1 | فالوور واقعی 🏆 [ فوق‌کیفیت پاپ‌اپ ]
1105000
1 / 100000
5129
پلن 🅱 SuperPup2 | فالوور واقعی 🏆 [ فوق‌کیفیت پاپ‌اپ ]
1235000
1 / 100000
5130
پلن 🆎 SuperPup | فالوور واقعی 🏆 [ فوق‌کیفیت پاپ‌اپ ]
1560000
1 / 10000
5131
فالوور واقعی 🚀 [ گسترده(پُست) فوق کیفیت ]
4550000
1 / 100000

👀 ویو اینستا

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5132
بازدید ایمپرشن [پایـدار/بدون‌ریزش] ⭐️
1430
200 / 10000000
5133
بازدید آسیایی 🇮🇷 《 ViP 》
1560
200 / 1000000
5135
بازدید پست | سرعت‌بالا🚀
2275
500 / 1000000
5134
ویزیت پروفایل 🙋‍♂
3770
100 / 1000000
5136
بازدید استوری 👁‍🗨 [ 👈همه‌استوری‌ها👉 ]
4160
200 / 20000
5137
بازدید واقعی 🇮🇷 [ ایمپرشن ➕ ریـــــــــچ ] 🎖.
4160
500 / 10000000
5140
بازدید Reels ایرانی باکیفیت ⭐️🇮🇷
4550
500 / 10000000
5138
بازدید پست (ایمپرشن) ➕ ویزیت پروفایل 🙋‍♂
4550
100 / 5000000
5139
ویو IGTV 📺 ایرانی واقعی ⭐️🇮🇷
4550
1000 / 1000000
5141
سیو‌ پست | Save Post《میره اکسپلور 👌》
6500
100 / 14000
5142
بازدید استوری 👁‍🗨 | سرعت‌بالا 🚀
7150
200 / 300000
5143
بازدید Reels ( ایمپرشن )《 میری اکسپلور‌ 👌》
9750
100 / 10000000
5144
بازدید استوری 👁‍🗨 (ایمپرشن) ➕ ویزیت پروفایل 🙋‍♂
9750
100 / 6500
5145
بازدید اختصاصی [ افزایش‌همه‌آمارها 🎯 ]
17550
1000 / 50000
5146
رای و نظرسنجی استوری 📌
78000
10 / 1000
5147
ویو خودکار ✅⚡️ ایرانی❗️[ 10 پست‌اخر ]
84500
100 / 20000
5148
ویو خودکار ✅⚡️ ایرانی❗️[ 20 پست‌اخر ]
136500
100 / 20000
5149
ویو خودکار ✅⚡️ ایرانی❗️[ نامحدود پست تا 7 روز ]
201500
100 / 20000
5150
بازدید لایــــــــ🎥ـــــــو ایرانی 🇮🇷
429000
20 / 20000
5151
بازدید لایــــــــ🎥ـــــــو ایرانی 🇮🇷 ➕ به‌همراه لایک 👍
455000
20 / 30000

💭 کامنت اینستا

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5153
کامنت پست [ تبریک تولد ] 😍🎂🍭
35100
10 / 50000
5155
کامنت پست [ تبریک عمومی ] 🙋‍♀🙋🙋‍♂
35100
10 / 50000
5156
کامنت پست [ تعریف از شخص ] 🕺💃👏
35100
10 / 50000
5157
کامنت پست [ تعریف از کالا ] 👌✔️🛍
35100
10 / 50000
5152
کامنت پست [ تعریف تمجید] 👏🌟🎊
35100
10 / 50000
5154
کامنت پست [ تعریف و تایید پست علمی ] 🥸🤔 🔬 ✅
35100
10 / 50000
5158
کامنت پست [ حال و احوالت میپرسیم ] ✋😘❤️
35100
10 / 50000
5159
کامنت پست [ دلخواه ، شما تعیین کنید✅ ]
49400
5 / 10000
5160
《 ❤️★ کامنت واقعی ★❤️ 》دلبخواه NEW ⚡️
650000
1 / 100
5161
کامنت با اکانت‌های تیک‌آبی 😳👌❤️
94900000
1 / 20

👀 بازدید دستی [ واقعی ] ایرانی 🇮🇷

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5162
پست آخر کانال[یا هر پستی] 👁‍🗨
457.6
200 / 50000
5163
بازدید 2 پست آخر 👁‍🗨
916.5
200 / 50000
5164
بازدید 3 پست آخر 👁‍🗨
1375.4
200 / 50000
5165
بازدید 4 پست آخر 👁‍🗨
1834.3
200 / 50000
5166
بازدید 5 پست آخر 👁‍🗨
2293.2
200 / 50000
5167
بازدید 6 پست آخر 👁‍🗨
2750.8
200 / 50000
5168
بازدید 7 پست آخر 👁‍🗨
3209.7
200 / 50000
5169
بازدید 8 پست آخر 👁‍🗨
3668.6
200 / 50000
5170
بازدید 9 پست آخر 👁‍🗨
4127.5
200 / 50000
5171
بازدید 🔟 پست آخر 👁‍🗨
4586.4
200 / 50000
5172
بازدید 11 پست آخر 👁‍🗨
5044
200 / 50000
5173
بازدید 12 پست آخر 👁‍🗨
5502.9
200 / 50000
5174
بازدید 13 پست آخر 👁‍🗨
5961.8
200 / 50000
5175
بازدید 14 پست آخر 👁‍🗨
6420.7
200 / 50000
5176
بازدید 5️⃣1️⃣ پست آخر 👁‍🗨
6879.6
200 / 50000
5177
بازدید 16 پست آخر 👁‍🗨
7337.2
200 / 50000
5178
بازدید 17 پست آخر 👁‍🗨
7796.1
200 / 50000
5179
بازدید 18 پست آخر 👁‍🗨
8255
200 / 50000
5180
بازدید 19 پست آخر 👁‍🗨
8713.9
200 / 50000
5181
بازدید 0️⃣2️⃣ پست آخر 👁‍🗨
9172.8
200 / 50000
5182
بازدید 21 پست آخر 👁‍🗨
9630.4
200 / 50000
5183
بازدید 22 پست آخر 👁‍🗨
10089.3
200 / 50000
5184
بازدید 23 پست آخر 👁‍🗨
10548.2
200 / 50000
5185
بازدید 24 پست آخر 👁‍🗨
11007.1
200 / 50000
5186
بازدید 5️⃣2️⃣ پست آخر 👁‍🗨
11466
200 / 50000
5187
بازدید 26 پست آخر 👁‍🗨
11923.6
200 / 50000
5188
بازدید 27 پست آخر 👁‍🗨
12382.5
200 / 50000
5189
بازدید 28 پست آخر 👁‍🗨
12841.4
200 / 50000
5190
بازدید 29 پست آخر 👁‍🗨
13300.3
200 / 50000
5191
بازدید 0️⃣3️⃣ پست آخر 👁‍🗨
13759.2
200 / 50000
5192
بازدید 35 پست آخر 👁‍🗨
16052.4
200 / 50000
5193
بازدید 40 پست آخر 👁‍🗨
18345.6
200 / 50000
5194
بازدید 45 پست آخر 👁‍🗨
20638.8
200 / 50000
5195
بازدید 0️⃣5️⃣ پست آخر 👁‍🗨
22932
200 / 50000
5196
بازدید 55 پست آخر 👁‍🗨
25225.2
200 / 50000
5197
بازدید 60 پست آخر 👁‍🗨
27518.4
200 / 50000
5198
بازدید 70 پست آخر 👁‍🗨
32104.8
200 / 50000
5199
بازدید 80 پست آخر 👁‍🗨
36691.2
200 / 50000
5200
بازدید 90 پست آخر 👁‍🗨
41277.6
200 / 50000
5201
بازدید 0️⃣0️⃣1️⃣ پست آخر 👁‍🗨
45864
200 / 50000
5202
بازدید 150 پست آخر 👁‍🗨
68796
200 / 50000
5203
بازدید 200 پست آخر 👁‍🗨
91728
200 / 50000
5204
بازدید 250 پست آخر 👁‍🗨
114660
200 / 50000
5205
بازدید 0️⃣0️⃣3️⃣ پست آخر 👁‍🗨
137592
200 / 50000
5206
بازدید 0️⃣0️⃣4️⃣ پست آخر 👁‍🗨
183456
200 / 50000
5207
بازدید 0️⃣0️⃣5️⃣ پست آخر 👁‍🗨
229320
200 / 50000
5208
بازدید 0️⃣0️⃣0️⃣1️⃣ پست آخر 👁‍🗨
458640
200 / 50000

🇮🇷 ارسال به پیوی افراد ایرانی 🇮🇷

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5209
ارسال به 1️⃣ هزار نفر [ جذب‌اختیاری🎖 ]
182000
1000 / 100000
5210
ارسال به 2️⃣ هزار نفر [ جذب‌اختیاری🎖 ]
351000
1000 / 100000
5211
ارسال به 3️⃣ هزار نفر [ جذب‌اختیاری🎖 ]
526500
1000 / 100000
5212
ارسال به 4️⃣ هزار نفر [ جذب‌اختیاری🎖 ]
702000
1000 / 100000
5213
ارسال به 5️⃣ هزار نفر [ جذب‌اختیاری🎖 ]
871000
1000 / 100000
5214
ارسال به 🔟 هزار نفر [ جذب‌اختیاری🎖 ] Offer👌
1625000
1000 / 100000
5215
ارسال به 5️⃣1️⃣ هزار نفر [ جذب‌اختیاری🎖 ] Offer👌
2470000
1000 / 100000
5216
ارسال به 0️⃣2️⃣ هزار نفر [ جذب‌اختیاری🎖 ] Offer👌
2990000
1000 / 100000
5217
ارسال به 0️⃣3️⃣ هزار نفر [ جذب‌اختیاری🎖 ] Offer👌
4290000
1000 / 100000
5218
ارسال به 0️⃣4️⃣ هزار نفر [ جذب‌اختیاری🎖 ] Offer👌
5590000
1000 / 100000
5219
ارسال به 0️⃣5️⃣ هزار نفر [ جذب‌اختیاری🎖 ] Offer👌
6760000
1000 / 100000
5220
ارسال به 0️⃣0️⃣1️⃣ هزار نفر [ جذب‌اختیاری🎖 ] Offer👌
12350000
1000 / 100000

🇹🇩 ارسال به پیوی افراد خارجی 🇹🇩

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5221
ارسال به pv افراد خارجی 🇹🇩
208000
1000 / 100000
5222
ارسال به 5 هزار نفر خارجی Offer 🇹🇩
975000
1000 / 100000
5223
ارسال به 10 هزار نفر خارجی Offer 🇹🇩
1820000
1000 / 100000
5224
ارسال به 20 هزار نفر خارجی Offer 🇹🇩
3640000
1000 / 100000
5225
ارسال به 30 هزار نفر خارجی Offer 🇹🇩
5200000
1000 / 100000
5226
ارسال به 40 هزار نفر خارجی Offer 🇹🇩
6760000
1000 / 100000

🔴 ارسال به دایرکت اینستاگرام 🔴

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5227
ارسال به دایرکت 🤳 15 هزار نفر Offer
2600000
500 / 100000
5228
ارسال به دایرکت 🤳 20 هزار نفر Offer
3380000
500 / 100000
5229
ارسال به دایرکت 🤳 30 هزار نفر Offer
5070000
500 / 100000
5230
ارسال به دایرکت 🤳 40 هزار نفر Offer
6500000
500 / 100000
5231
ارسال به دایرکت 🤳 50 هزار نفر Offer
8320000
500 / 100000
5232
ارسال به دایرکت 🤳 100 هزار نفر Offer
15600000
500 / 100000

🟣 ارسال به PV واتس‌اپ 🟣

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5233
ارسال به PV واتس‌اپ 📍
234000
100 / 20000
5234
ارسال به PV واتس‌اپ 5 هزار نفر📍 Offer 👌
1053000
100 / 20000
5235
ارسال به PV واتس‌اپ 10 هزار نفر📍 Offer 👌
2106000
100 / 20000
5236
ارسال به PV واتس‌اپ 15 هزار نفر📍 Offer 👌
3042000
100 / 20000
5237
ارسال به PV واتس‌اپ 20 هزار نفر📍 Offer 👌
3744000
100 / 20000

ارائه انواع پنل/سورس خدمات 👨‍💻

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5238
پنل خدمات فضای مجازی 💯
507000
1 / 10000000
5239
پنل ارسال به PV تلگرام🤳 [ انحصاری ]
7150000
1 / 10000
5240
پنل گروه‌ به گروه 👨‍👩‍👧‍👦 [ انحصاری ]
9750000
1 / 1000000

انواع پنل بازدید 👁‍🗨

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5241
پنل 5️⃣ کا آماده تحویل
3640000
1 / 100000
5242
پنل 🔟 کا آماده تحویل
4550000
1 / 100000
5243
پنل 5️⃣1️⃣ کا آماده تحویل
7150000
1 / 100000
5244
پنل 0️⃣2️⃣ کا آماده تحویل
8450000
1 / 100000
5245
پنل 5️⃣2️⃣ کا آماده تحویل
10400000
1 / 100000
5246
پنل 0️⃣3️⃣ کا آماده تحویل
13000000
1 / 100000
5247
پنل 0️⃣4️⃣ کا آماده تحویل
16900000
1 / 100000
5248
پنل 0️⃣5️⃣ کا آماده تحویل
19500000
1 / 100000

👀 بازدید دستی [ فیک ] خارجی 🇲🇱

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5249
پست آخر کانال[یا هر پستی] 👁‍🗨🇲🇱
327.6
100 / 500000
5254
بازدید 6 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
655.2
100 / 500000
5255
بازدید 7 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
982.8
100 / 500000
5256
بازدید 8 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
1310.4
100 / 500000
5257
بازدید 9 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
1638
100 / 500000
5258
بازدید 🔟 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
1965.6
100 / 500000
5259
بازدید 11 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
2293.2
100 / 500000
5260
بازدید 12 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
2620.8
100 / 500000
5280
بازدید 60 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
4258.8
100 / 500000
5281
بازدید 70 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
4586.4
100 / 500000
5282
بازدید 80 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
4914
100 / 500000
5261
بازدید 17 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
5241.6
100 / 500000
5262
بازدید 18 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
5569.2
100 / 500000
5263
بازدید 19 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
5896.8
100 / 500000
5264
بازدید 0️⃣2️⃣ پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
6224.4
100 / 500000
5283
بازدید 90 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
6552
100 / 500000
5265
بازدید 21 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
6879.6
100 / 500000
5266
بازدید 22 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
7207.2
100 / 500000
5267
بازدید 23 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
7534.8
100 / 500000
5268
بازدید 24 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
7862.4
100 / 500000
5284
بازدید 0️⃣0️⃣1️⃣ پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
8190
100 / 500000
5285
بازدید 0️⃣5️⃣1️⃣ پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
8517.6
100 / 500000
5286
بازدید 0️⃣0️⃣2️⃣ پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
8845.2
100 / 500000
5287
بازدید 0️⃣5️⃣2️⃣ پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
9172.8
100 / 500000
5288
بازدید 0️⃣0️⃣3️⃣ پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
9500.4
100 / 500000
5289
بازدید 0️⃣0️⃣4️⃣ پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
9828
100 / 500000
5269
بازدید 5️⃣2️⃣ پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
11466
100 / 500000
5270
بازدید 26 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
13104
100 / 500000
5271
بازدید 27 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
14742
100 / 500000
5290
بازدید 0️⃣0️⃣5️⃣ پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
16380
100 / 500000
5272
بازدید 28 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
18018
100 / 500000
5273
بازدید 29 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
19656
100 / 500000
5274
بازدید 0️⃣3️⃣ پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
22932
100 / 500000
5275
بازدید 35 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
26208
100 / 500000
5276
بازدید 40 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
29484
100 / 500000
5291
بازدید 0️⃣0️⃣0️⃣1️⃣ پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
32760
100 / 500000
5277
بازدید 45 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
49140
100 / 500000
5278
بازدید 0️⃣5️⃣ پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
65520
100 / 500000
5279
بازدید 55 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
81900
100 / 500000
5250
بازدید 2 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
98280
100 / 500000
5251
بازدید 3 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
131040
100 / 500000
5252
بازدید 4 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
163800
100 / 500000
5253
بازدید 5️⃣ پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
327600
100 / 500000

👥 سابسکرایب یوتیوب

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5300
واقعی 🎨 [اختصاصی‌کسب‌درآمد💰ازیوتیوب] Diamond 💎
10400000
1 / 1000000

👤 دنبال‌کننده‌ آپارات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5301
دنبال‌کننده *ارزون* 🇮🇷 [ بسیار‌کم‌ریزش ]
24050
100 / 4000
5302
دنبال‌کننده ایرانی 🇮🇷 [ کیفیت خوب ]
84500
100 / 20000
5303
دنبال‌کننده آپارات [ اختصاصی ✈️ ]
191100
250 / 1000000
5304
🟡 گسترده فوق‌کیفیت آپارات 🔴 برنزی 🥉
3250000
1 / 100000
5305
🟡 گسترده فوق‌کیفیت آپارات 🔴 نقره‌ای 🥈
5850000
1 / 100000
5306
🟡 گسترده فوق‌کیفیت آپارات 🔴 طلایی 🥇
8450000
1 / 1000000
5307
🟡 گسترده فوق‌کیفیت آپارات 🔴 الماسی💎
10400000
1 / 10000000

❤️ لایک آپارات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5308
لایک انحصاری مجموعه 💎 فوق‌ارزون 💎
19500
100 / 1000
5309
لایــــــــــ👌ـــــــــک آپارات 500k
35750
100 / 500000

⚡️ بازدید فوق ارزون ⚡️

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5292
پست آخر کانال[یا هر پستی] 🇲🇱🇮🇷
97.5
1000 / 25000
5293
بازدید 2 پست آخر 👁‍🗨 🇲🇱🇮🇷
195
1000 / 25000
5294
بازدید 3 پست آخر 👁‍🗨 🇲🇱🇮🇷
305.5
1000 / 25000
5295
بازدید 5 پست آخر 👁‍🗨 🇲🇱🇮🇷
500.5
1000 / 25000

🤳 واتس آپ

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5296
ممبر واتس‌آپ واقعی مختلط 👭
78000
1 / 100000
5297
ممبر واتس‌آپ واقعی آقا 🤠
91000
1 / 100000
5298
ممبر واتس‌آپ واقعی خانم 🧚‍♀
104000
1 / 100000
5299
اد گروه به گروه واتس‌آپ 😋 ( پُرطرفدار )
156000
1 / 100000