سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

ویو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4298
بازدید پست 🔥 فوق‌ارزون 🔥
187
500 / 1000000
4299
بازدید ایرانی 🇮🇷 《 ViP 》
352
500 / 1000000
4301
بازدید ایمپرشن 🇮🇷 [پایـدار/بدون‌ریزش] ⭐️
770
200 / 10000000
4302
بازدید پست | سرعت‌بالا🚀
880
500 / 1000000
4303
ویو IGTV 📺 ایرانی واقعی ⭐️🇮🇷
935
1000 / 1000000
4305
بازدید استوری 👁‍🗨 🔥 فوق ارزون 🔥
990
200 / 1000000
4306
بازدید واقعی [ ایمپرشن ➕ ریـــــــــچ ]
1320
200 / 800000
4308
ویزیت پروفایل 🙋‍♂
1650
100 / 1000000
4312
بازدید فوق‌کیفیت‼️《 میری اکسپلور‌ 👌》
2750
100 / 50000
4316
بازدید استوری 👁‍🗨 [ 👈همه‌استوری‌ها👉 ]
3520
200 / 20000
4321
بازدید IGTV ( ایمپرشن )《 میری اکسپلور‌ 👌》
3850
1000 / 1000000
4317
بازدید Reels ایرانی باکیفیت ⭐️🇮🇷
3850
500 / 10000000
4320
بازدید پست (ایمپرشن) ➕ ویزیت پروفایل 🙋‍♂
3850
100 / 5000000
4331
سیو‌ پست | Save Post《میره اکسپلور 👌》
5500
100 / 14000
4339
بازدید استوری 👁‍🗨 | سرعت‌بالا 🚀
6050
200 / 300000
4345
بازدید استوری 👁‍🗨 (ایمپرشن) ➕ ویزیت پروفایل 🙋‍♂
7150
100 / 7500
4386
بازدید اختصاصی [ افزایش‌همه‌آمارها 🎯 ]
14850
50 / 50000
4407
شیر‌ پست | Share Post《میره اکسپلور 👌》
27500
100 / 30000
4424
رای و نظرسنجی استوری 📌
66000
10 / 1000
4442
بازدید لایــــــــ🎥ـــــــو ایرانی 🇮🇷
363000
20 / 20000
4443
بازدید لایــــــــ🎥ـــــــو ایرانی 🇮🇷 ➕ به‌همراه لایک 👍
385000
20 / 30000

بازدید تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4300
پست آخر کانال[یا هر پستی] 👁‍🗨
550
500 / 300000
4304
بازدید 2 پست اخر 👁‍🗨
990
500 / 250000
4307
بازدید 3 پست اخر 👁‍🗨
1430
500 / 250000
4309
بازدید 4 پست اخر 👁‍🗨
1760
500 / 250000
4310
بازدید 5⃣ پست اخر 👁‍🗨
2200
500 / 250000
4311
بازدید 6 پست اخر 👁‍🗨
2640
500 / 250000
4313
بازدید 7 پست اخر 👁‍🗨
3080
500 / 250000
4315
بازدید 8 پست اخر 👁‍🗨
3520
500 / 250000
4322
بازدید 9 پست اخر 👁‍🗨
3960
500 / 250000
4323
بازدید 🔟 پست اخر 👁‍🗨
4400
500 / 250000
4325
بازدید 11 پست اخر 👁‍🗨
4840
500 / 250000
4327
بازدید 12 پست اخر 👁‍🗨
5280
500 / 250000
4335
بازدید 13 پست اخر 👁‍🗨
5720
500 / 250000
4340
بازدید 14 پست اخر 👁‍🗨
6160
500 / 250000
4341
بازدید 5⃣1⃣ پست اخر 👁‍🗨
6600
500 / 250000
4343
بازدید 16 پست اخر 👁‍🗨
7040
500 / 250000
4346
بازدید 17 پست اخر 👁‍🗨
7480
500 / 250000
4349
بازدید 18 پست اخر 👁‍🗨
7920
500 / 250000
4355
بازدید 19 پست اخر 👁‍🗨
8360
500 / 250000
4359
بازدید 0⃣2⃣ پست اخر 👁‍🗨
8800
500 / 250000
4363
بازدید 25 پست اخر 🦄
9900
500 / 250000
4370
بازدید 30 پست اخر 🦄
11000
500 / 250000
4374
بازدید 35 پست اخر 🦄
12100
500 / 250000
4377
بازدید 40 پست اخر 🦄
13200
500 / 250000
4384
بازدید 45 پست اخر 🦄
14300
500 / 250000
4387
بازدید 50 پست اخر 🦄
15400
500 / 250000
4403
بازدید 60 پست اخر 🦄
22000
500 / 250000
4409
بازدید 70 پست اخر 🦄
33000
500 / 250000
4414
بازدید 80 پست اخر 🦄
44000
500 / 250000
4419
بازدید 90 پست اخر 🦄
55000
500 / 250000
4423
بازدید 100 پست اخر 🦄
66000
500 / 250000

لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4314
لایک اقتصادی 💰 [ قیمت همکار👌 ]
3080
500 / 30000
4319
لایک 🇮🇷 VIP اینستاگرام [ سرعت متوسط ارزان 💎 ]
3850
500 / 40000
4329
لایک IGTV 📺 [ ارزان 😉 ]
5390
200 / 30000
4337
لایک ایرانی 🇮🇷 ➕ هدیه 🎁 ➕ ظرفیت بالا
6050
300 / 14000
4344
لایک 🇮🇷 سرعت‌بالا/ظرفیت‌بالا [ فوق‌ارزان 🌟 ]
7150
500 / 200000
4354
لایک IGTV 📺 [ پیشنهادی 💯 ]
8250
500 / 50000
4351
لایک میکس 🇦🇪🇮🇷 ( ایرانی‌عربی)
8250
500 / 50000
4358
لایک ایرانی 🇮🇷 [ فوق کیفیت 💯 ]
8800
100 / 50000
4369
لایک ❌ بدون ریزش ❌ ( فوق‌کیفیت )
11000
300 / 50000
4375
لایک پروفایلدار ایرانــــ🇮🇷ــــی [ پیشنهاد سردبیر ]
13090
200 / 30000
4390
لایک واقعی ⚠️ 《 میری تو اکسپلور 》
15400
200 / 30000
4393
لایک IGTV 📺 [ فول‌ایرانی🇮🇷 واقعی⭐️ ]
16500
200 / 100000

کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4318
ممبر ارزان قیمت 🚀 [ ویـــــــــــــــژه ]
3850
1000 / 10000
4328
اجباری [ هیدن ] کانالا زیر k💯
5390
1000 / 40000
4332
ممبر فیک 🤖 کانال [ کانالا ⬇️ کمتر از 💯 کا ]
5500
500 / 50000
4338
اجباری [ هیدن ] کانالا بین 100k تا 200k
6050
500 / 30000
4347
اجباری [ هیدن ] ریزش کم (پنل 1)
7590
1000 / 50000
4353
ممبر فیک 🤖 کانال [ کانالا زیر ⬇️ 300 کا ]
8250
1000 / 50000
4356
اجباری [ هیدن ] ریزش کم (پنل 2)
8690
500 / 50000
4361
اجباری کانال [ ظرفیت NEW 100k⚡️ ]
9350
1000 / 100000
4365
اجباری [ عادی ] ویودار 👁||زیر200k
9900
1000 / 50000
4366
بسیار‌ کم ریزش 〽️ [ ممبر کانال ]
9900
1000 / 150000
4367
ممبر قفلی‌ کانال||زیر200k 🔐 [ ریزش صفر ]
9900
500 / 150000
4381
اجباری [ هیدن ] ظرفیت بالا 🚀 1⃣
13200
1000 / 100000
4378
ممبر ریـــــــــــــــــــزش صفر ⚠️
13200
1000 / 50000
4379
ممبر فیک 🤖 کانال [ اروپا 🇹🇩 کانالای زیر 300k ]
13200
500 / 50000
4380
ممبر فیک 🤖 کانال [ کانالا بزرگ زیر 1 میلیون ]
13200
1000 / 50000
4385
اجباری [ عادی ] ویودار👁|| زیر500k
14300
1000 / 150000
4391
ممبر قفلی‌ کانال||بالای 200k+ 🔐 [ ریزش صفر ]
16500
1000 / 100000
4392
ممبر نیترو کانال 👀 [ بازدید بالا ]
16500
1000 / 100000
4396
اجباری [ هیدن ] ظرفیت بالا 🚀|| NEW2⃣
17600
1000 / 100000
4450
ممبر بازدید دائم 👁 [ NEW 〽️]
17600
1000 / 25000
4397
ممبر ریـــــــــــــــــــزش صفر ⚠️|بالای200k|
17600
1000 / 100000
4398
ممبر فقط 🧚‍♀ خانوم 🧚‍♀
19800
1000 / 10000
4399
ممبر فیک 🤖 کانال [ اروپا 🇹🇩 کانالای بالای 300k+ ]
19800
500 / 50000
4402
اجباری [ فوق کیفیت ] 🎖
22000
1000 / 100000
4406
ممبر گُــــــــ🏆ـــــــلد کانال [ کیفیت پاپ⭐️ ]
27500
1000 / 50000
4413
ممبر فروشگاهی کانال [ 90% فعال 🎖]
38500
1000 / 30000
4420
تبلیغ انبوه [ ربات چتر ☔️ ] New ⚡️
60500
1000 / 1000000
4428
اختیاری [ پاپ آپ مختلط ]
88000
1000 / 10000
4434
اختیاری [ پاپ آپ بانوان 💃 ]
121000
1000 / 10000
4441
اسپانسری پروکسی 💯 [ جذب اختیاری ]
275000
1000 / 5000
4446
تبلیغات گسترده 🚀 [ جذب اختیاری ]
1320000
1000 / 10000
4448
تبلیغات نیتیو 🇮🇷🎖 [ جذب اختیاری ]
2750000
1000 / 5000

ویو اپارات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4324
ویــــــــــــو VIP فوق ارزون 😍 [ انحصاری ]
9350
300 / 40000
4360
ویـــــــــ👀ــــــــــو ( واقعی ) آپارات
13200
1000 / 100000

گروه تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4326
ممبر ViP گروه [ ظرفیت 200k ‼️ ]
4950
1000 / 200000
4333
واقعی گروه [ ادلیست ]
5500
1000 / 50000
4330
واقعی گروه ‌های زیر K💯
5500
500 / 10000
4336
فیک [ گروه‌های زیر⬇️ 💯 کا ]
6050
500 / 20000
4342
هیدن گروه [ ریزش کم ]
6600
500 / 20000
4348
ممبر گروه [ با لینک‌ خصوصی 😉 ]
7700
1000 / 30000
4352
فیک [ گروه‌های بالای⬆️ 💯 کا ]
8250
500 / 20000
4364
واقعی گروه [ بسیار کم ریزش🎖 ]
9900
1000 / 20000
4372
ربات مدیریت گروه [ فول امکانات ]
11000
1000 / 10000
4371
واقعی اجباری🚀 [ چت کن گروه ]
11000
1000 / 15000
4389
ممبر باکیفیت‌ خارجی🇹🇩 [ گروه زیر 100k ]
15400
500 / 25000
4388
ممبر ریزش 🅾 صفر 🅾 گروه
15400
500 / 30000
4394
ممبر اختصاصی 🎯 [ عدم رضایت = برگشت‌وجه 👌 ]
16500
1000 / 10000
4451
چت‌کن‌گروه [ با لینک خصوصی🥷 ]
18700
1000 / 15000
4452
ممبر فقط 🧚‍♀ خانوم 🧚‍♀
19800
1000 / 10000
4404
ممبر باکیفیت‌ خارجی🇹🇩 [ ظرفیت‌بالا👌 ]
22000
1000 / 50000
4408
استخراج آیدی‌های اعضای گروه [ NEW⚡️ ]
27500
50 / 15000
4412
ممبر فروشگاهی گروه [ 90% فعال🎖 ]
38500
1000 / 5000
4415
انتقال گروه به گروه [ ایرانی 🇮🇷 ]
44000
500 / 20000
4453
ممبر فروشگاهی 🛍 آقا [ واقعی 🤠 ]
49500
1000 / 10000
4421
تبلیغ انبوه [ ربات چتر ☔️ ] New ⚡️
60500
1000 / 1000000
4426
ربات تبچی 🤖 [ تبلیغ‌دائمی ]
66000
1000 / 1000
4454
ممبر فروشگاهی 🛍 خانم [ واقعی🧍‍♀ ]
88000
1000 / 10000
4437
انتقال گروه به گروه [ خارجی 🇱🇷 ]
148500
500 / 5000
4444
پروکسی 🏆 [ باکیفیت‌ترین تبلیغ گروه ]
495000
1000 / 3000

فالور اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4334
فالوور اقتصادی 🤠 [ سرعت‌‌متوسط ]
5500
500 / 3000
4350
فالوور فیک توربو ☄ [ فوق ارزان - اختصاصی ]
8140
500 / 15000
4357
فالوور ـــ⚡️ـنیتروــ⚡️ـــ 《 هدیه‌دار 》
8690
500 / 30000
4362
فالوور میـکـس ♨️ ( پرطرفدار ✌️ )
9350
500 / 50000
4368
فالوور VIP [ کم‌ریزش✔️ + هدیه 🎁 ]
10450
500 / 50000
4373
فالوور اسپیـــ🚀ـــد ( پیشنهادی 💯 سردبیر )
11990
500 / 100000
4376
فالوور اختصاصی🎯 [ عدم‌رضایت = برگشت‌وجه 👌 ]
13200
300 / 20000
4382
فالوور فیک خارجی❗️ [ اقتصادی💰 ]
13750
500 / 60000
4395
فوق کیفیت 🇮🇷 VIP [ ایرانی کم‌ریزش + هدیه 🎁 ]
17490
500 / 150000
4401
فالوور فیک گُلد🥇 70٪ هدیه [فوق کیفیت🇮🇷🌟]
21450
500 / 50000
4410
فالوور قُفلــــــ🔒ـــــی [ ریزش‌صفر‼️ ]
33000
500 / 70000
4411
فالوور 80 درصد خانم 💃 [ باکیفیت New ]
38500
1000 / 6000
4417
فالوور آلفـــــــــــــــا 🎀 《 لایک‌خور 💫》
49500
300 / 50000
4418
فالوور بسیار باکیفیت🇮🇷🔥 [...سرعت‌طبیعی 🚀...]
49500
100 / 30000
4416
فالوور ٪100 فقط خانم 💃 [ باکیفیت New ]
49500
500 / 50000
4422
فالوور واقعی ویژه 💎 [ ارزان قیمت ]
66000
500 / 35000
4427
فالوور واقعی طلایی 🇮🇷 [ پاپ اپ ویژه ☄ ]
88000
1000 / 25000
4430
✅ فالوور‌ ریزش‌ صفر‌ ‌(تضمینی 〽️💯)
97900
500 / 100000
4432
فالوور باکیفیت ایرانی 🇮🇷 [ اجباری اینستا ]
104500
1000 / 20000
4439
فالوور واقعی 🎖 [ جذب اجباری اعضا ]
165000
500 / 20000
4440
فالوور فقط آقا 🧔 [ باکیفیت New ]
185900
200 / 100000
4445
فالوور واقعی 🎖 [ فوق‌کیفیت پاپ‌اپ ]
660000
1000 / 20000
4447
فالوور واقعی 🚀 [ گسترده فوق کیفیت ]
1650000
3000 / 30000

لایک اپارات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4383
لایک VIP آپارات [ فوق ارزون ] + هدیه 💕
14190
100 / 2000
4405
لایــــــــــ👌ـــــــــک آپارات
25850
500 / 100000

فالوور اپارات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4400
دنبال‌کننده آپارات [ سرویس 1⃣ ]
20350
200 / 4000
4431
دنبال‌کننده آپارات [ سرویس 2⃣ ]
100650
1000 / 100000

کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4425
کامنت پست [ تعریف تمجید] 👏🌟🎊
66000
5 / 10000
4435
کامنت پست [ دلخواه ، شما تعیین کنید✅ ]
132000
5 / 1000
4449
کامنت با اکانت‌های تیک‌آبی 😳👌❤️
80300000
1 / 20

واتس اپ

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4429
ممبر واتس‌آپ #واقعی مختلط 👭
88000
50 / 257
4433
ممبر واتس‌آپ #واقعی آقا 🤠
110000
50 / 257
4436
ممبر واتس‌آپ #واقعی خانم 🧚‍♀
132000
50 / 257
4438
اد گروه به گروه واتس‌آپ 😋 ( پُرطرفدار )
165000
50 / 257